داکت اسپلیت R410 ON/OFF

بزرگ ترین فرق بین دامت اسپلیت اینورتر و غیر اینورتر یا معمولی، در این است که موتور داکت اسپلیت اینورتر دارای سرعت متغیر می باشد. این در حالی است که سرعت کمپرسور برای داکت اسپلیت معمولی ثابت است.
دومین تفاوت مهمی که مشاهده می شود، این است که داکت اسپلیت های اینورتر دارای مصرف برق بسیار کمتری نسبت به مدل های معمولی هستند.
سومین تفاوت در این است که تکنولوژی اینورتر در داکت اسپلیت گرین، موجب خنک کنندگی و گرمایش کارآمدتر نسبت به مدل معمولی داکت اسپلیت ON/OFF می شود.
چهارمین فرق داکت اسپلیت گرین اینورتر و معمولی، در میزان سر و صدای تولیدی آنهاست که در مدل های اینورتر گرین، این مقدار بسیار کمتر می باشد.
پنجمین تفاوت به عدم وجود خازن و سیم پیچ استارت در داخل سیستم داخلی داکت اسپلیت گرین اینورتر برمی گردد.
و نهایتا آخرین تفاوت به عمر مفید داکت اسپلیت شما مربوط بوده و حاکی از این است که نسبت به مدل های غیر اینورتر یا معمولی، داکت اسپلیت گرین اینورتر دارای استهلاک کمتری بوده و عمر مفید بیشتری دارند.

نمایش دادن همه 5 نتیجه