مبدل اصلی

مبدل اصلی پکیج قطعه ای است که وظیفه گرم کردن آب در پکیج شوفاژ بعهده آنست. مبدل میتواند دومنظوره یا تک منظوره باشد.

جدای از اینکه پکیج شما ایران رادیاتور, بوتان, ایساتیس و یا هر برند دیگری باشد مبدل اصلی پکیج مورد نیاز گرم کردن آب می باشد.

آسان تاسیسات بعنوان تامین کننده اصلی مبدل پکیج در ایران وظیفه تامین با قیمت مناسب را بعهده دارد.

مبدل دومنظوره پکیج ها ایران رادیاتور, 30 سانت, 25 سانت, 27 سانت, …

ایساتیس, بوتان کالدا, پارما, اپتیما و … موجود می باشد.

پکیج های تک مبدل یا بی ترمیک:

در پکیج های تک مبدل آب گرم مصرفی و آب گرم  مدار هر دو با تماس مستقیم شعله مشعل گرم می شوند. در این پکیج زمانی که شیر آب مصرفی باز می شود به دستگاه اعلام می شود که فرمان فلومتر وارد کار شود و آب سرد را وارد مبدل اصلی در معرض شعله قرار دهد و گرم کند.زمانی هم که احتیاج به گرمایش وجود دارد در این حالت شیر سه طرفه مسیر حرکت را به سمت رادیاتور ها می برد و پمپ فعال شده برای گردش آب در رادیاتور ها  و خود مبدل دستگاه .
در حالت پکیج دیواری تک مبدل فقط در شرایط زمستانی پمپ فعال می گردد و در حالت تابستانی پمپ دستگاه غیر فعال می باشد. ازآنجاییکه در این نوع مبدل های پکیج, آبگرم مصرفی با شعله مستقیم در تماس است و تمام کار بر عهده یک مبدل می باشد ایجاد رسوب در آن بالا رفته که رسوب زدایی آن ممکن هست موجب سوراخ شدن مبدل گردد. این نوع پکیج فقط دارای یک مبدل حرارتی پکیج می باشد که هم سیستم گرمایش را راه می اندازد و هم آب گرم مصرفی را تامین می کند. به این نوع مبدل دومنظوره می گویند.

پکیج های دو مبدل یا مونوترمیک:

پکبج دو مبدله دارای دو نوع مبدل اصلی و صفحه ای می باشد. و برای تامین گرمایش محیط از مبدل اصلی پکیج استفاده می گردد . در حالت زمستانی پمپ دستگاه فعال بوده و با گردش آب در مبدل اصلی گرمایش تامین می گردد. حال زمانی که مصرف کننده درخواست آبگرم مصرفی را دارد پمپ دستگاه مجددا فعال شده و با گردش آب شهر در مبدل صفحه ای ثانویه آبگرم مصرفی را تامین می کند . مبدل ثانویه به این گونه کار می کند که با قرار گیری آب سرد مصرفی در مجاور آبگرمی که توسط مبدل اصلی ایجاد شده آبگرم مصرفی را تحویل می دهد.

نمایش دادن همه 8 نتیجه