پرشر سویچ هوا

نامهای دیگر: پرشر سویچ هوا, پرشر سویچ فن, کلید فشار هوا, APS و Air pressure Switch

وظیفه پرشر سویچ هوا

وظیفه پرشر سویچ بطور کلی کنترل عملکرد فن می باشد. بعضی ها به اشتباه بر این باورند که پرشر سویچ هوا یا پرشر سویچ فن میزان اکسیژن یا دی اکسید کربن را اندازه گیری میکند.

تنها کاری که پرشر سویچ هوا انجام میدهد که البته بسیار مهم می باشد این است که مطمئن شود فن روشن شده است یا نه.

پرشر سویچ هوا تنها قطعه ای در پکیج است که در دومرحله توسط برد کنترل می شود. قبل از اینکه برد فن را روشن کند, برد کنترل میکند که آیا مدار پرشر سویچ هوا باز است یا خیر؟ (باید باز باشد)

سپس برد اقدام به روشن کردن فن میکند. در صورتی که فن روشن شود و فشار ناشی از فعالیت آن از طریق لوله مربوط به پرشر فن برسد مدار پرشر فن می بایست بسته شود.

نحوه تست  پرشر فن دود

نحوه تست پرشر سویچ هوا نکته مهمی دارد که معمولا تکنیسین ها با آن توجهی نمیکنند.

با توجه به اینکه پرشر سویچ هوا دو بار توسط برد دستگاه کنترل میگردد بسیار مهم است که ما در عملیات تست خود این شبیه سازی را انجام دهیم.

به زبان ساده فرض کنید پکیجی داریم که به سالم بودن پرشر سویچ هوای آن شک داریم یا اصلا دستگاه خطای مربوط به ان را میدهد.

به پرشرسویچ فن دو سیم وصل شده است. این سیم ها را از پرشر سویچ فن یا هوا جدا میکنیم. دستگاه را راه اندازی میکنیم. هرگاه فن روشن بود این دو سیم را به هم وصل میکنیم. هرگاه که فن خاموش شد دو سیم را از هم جدا میکنیم. این کار را انقدر تکرار میکنیم(معمولا دوبار) که دستگاه شروع به جرقه زدن و راه اندازی کند.

در واقع با این کار ما عملیاتی که می بایست پرشر سویچ هوا انجام دهد را با دست انجام دادیم.

حال اگر با این عملیات پکیج روشن شد پس پرشر سویچ هوا معیوب است و در غیر اینصورت احتمال خرابی ان کم است.

دقت داشته باشید که گفتیم قبل از روشن شدن فن مدار پرشر سویچ هوا باید باز باشد(سیم ها را از هم جدا کردیم) و پس از روشن شدن فن مدار پرشر سویچ فن باید بسته باشد( که سیم ها را به هم وصل کردیم) .

نکته:

هیچگاه داخل پرشر فن فوت نکنید یا لوله آن را میک نزنید چرا که علاوه بر اینکه رطوبت دهان موجب تخریب ان میشود فشار ناشی از میک زدن یا فوت کردن ممکن است دیافراگم داخلی ان را معیوب کند. همچنین این اتفاق ممکن است پس ازمدتها اتفاق بیفتد.

راه دیگری که برای تست پرشر سویچ فن هنگام کارکرد دستگاه داریم این است که هنگامی که فن دستگاه روشن است توسط اهم متر کنتاکت های مربوطه را چک نمائیم. در این صورت میبایست مدار پرشر سویچ بسته باشد.

محل نصب پرشر سویچ دود

محل نصب پرشر سویچ فن معمولا در بالای محفظه احتراق و نزدیک به فن میباشد.

 

 

نمایش دادن همه 10 نتیجه